Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

palinkapalinka
18:11
8731 39ad 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
palinkapalinka
17:44
8296 e143
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

December 05 2019

palinkapalinka
00:04

Umiem być ciszą

Kończę się w twoich oczach 
Umiem być ciszą 
Kończę się w twoim śnie 

Ostatnie echo jest ciszą 
to miejsce 
gdzie kończy się twoje spojrzenie 

Sen mnie oślepia, rozjarzona 
iskra serca 
Kończę się w twoim sercu 

Przez sen, przez ciebie 
donoszę siebie 
do twojej śmierci
Rafał Wojaczek
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu
palinkapalinka
00:03

Oczekiwanie

Jesteśmy cisi oboje 
jak dwa gołębie przed burzą... 
Tęsknoty i niepokoje 
w dali się chmurzą. 

Boję się jutra! Pogoda 
nad nami lekko oddycha, 
na niebie jutrzenka młoda 
stoi tak cicha... 

Daleko, pod barwną tęczą, 
znak niewiadomy nikomu... 
Może za chwilę zadźwięczą 
pomruki gromu?!... 

Jesteśmy senni i cisi 
jak piasek wichrom powolny. 
Wysoko grom losu wisi, 
runąć niezdolny.
Kazimiera Iłłakowiczówna
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu
palinkapalinka
00:02
"Może, mimo wszystko, miłość nie zawsze zjawia się w życiu jak wspaniały rycerz poprzedzony fanfarami, otoczony przepychem? Może zbliża się bezgłośnie i skromnie jak stary przyjaciel? Może ma pozory prozy, dopóki jakaś fala blasków, prześwietlająca nagle jej karty, nie wydobędzie z nich na jaw ukrytych rytmów i melodii? Może... może miłość wykwita po prostu z serdecznej przyjaźni jak złocista róża z zielonego pąka?"
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu

December 04 2019

palinkapalinka
23:05
3724 6ee6
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu
palinkapalinka
23:03
palinkapalinka
23:02
5352 4aa5 500
Reposted fromciarka ciarka viabuszujacawzbozu buszujacawzbozu
palinkapalinka
22:49
"Będzie już zawsze kulała, jestem prawie pewien. Lepiej by było, gdybym ją zranił do krwi, takie rany się leczą, skóra się zabliźnia i zostaje tylko ślad. Ale nie krwawiła ani nie szczeknęła. Co prawda trzymałem ją jedną ręką za pysk, podczas gdy drugą wykręcałem jej łapę, jak szyję kury(...)Bolało ją, widać było po oczach, że ją bolało(...)Ale po południu żal mi się zrobiło, kiedy wracając po lekcjach natknąłem się na nią. Leżała nieruchomo na trawie, w tym samym miejscu, gdzie zostawiłem ją rano. Powiedziałem jej: „Chodź tutaj, suko niewychowana, chodź przeprosić”. A ona wstała i upadła, dwa czy trzy razy wstawała i padała, wreszcie zdołała przykuśtykać na trzech łapach, a jak skomliła, na pewno bardzo ją bolało. Przetrąciłem ją, już na zawsze zostanie kulawa. Żal mi się zrobiło, wziąłem ją na ręce i chciałem jej rozmasować łapę, ale pisnęła, więc pomyślałem sobie, coś jej złamałem, lepiej nie ruszać. Niewygrzana nie jest pamiętliwa, jeszcze mi rękę lizała i opuszczała łeb na moje ramię, a ja zacząłem ją skrobać po karku i brzuchu."

 Mario Vargas Llosa "Miasto i psy"

October 30 2019

palinkapalinka
01:15
palinkapalinka
01:11
palinkapalinka
01:07
0354 3abe
śmierć
palinkapalinka
01:07
palinkapalinka
01:06

October 12 2019

palinkapalinka
15:29
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć

September 13 2019

palinkapalinka
23:26
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin

August 19 2019

palinkapalinka
21:29
Kochać kogoś z litości to znaczy nie kochać go naprawdę.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
palinkapalinka
21:29
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin

August 12 2019

palinkapalinka
23:47
2374 814b 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
palinkapalinka
23:46
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl