Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

palinkapalinka
13:20
1842 60d5
Reposted fromagridoce agridoce viatobecontinued tobecontinued

December 28 2017

palinkapalinka
00:11

To miejsce to jest neutralny teren.
Ani to moje łóżko, ani też nie twoje.
Żadnej pamięci co do tego miejsca
nie masz, ja także nie mam. Niemożliwe będzie
zaznaczenie tu naszej obecności. Ślady
na prześcieradłach zostaną wyprane,
nasze śmieci zostaną wyniesione.
To miejsce to jest neutralny teren.
Nie udeptana ziemia, a więc żadnych wojen
nie uda nam się tu prowadzić. Koniec
na dzisiaj i na jutro. Zawieszenie broni
chwilowe. Więc co? Pozostaje tylko
kochać się, bo inaczej nie zdołamy przetrwać
tej nocy i następnej nocy.
Mamy przecież mentalność gości hotelowych
i niby łatwo jest się przyzwyczajać
do przypadkowych mebli i ciał przypadkowych.
Wybrałem jednak właśnie twoje ciało
i to wszystko co można znaleźć, gdy się przejdzie przez nie
(teraz mówię za siebie, nie mam prawa wiedzieć,
co ty w tej chwili...) Mocno, lecz nie rozpaczliwie --------
Mamy przecież mentalność gości hotelowych,
ale mamy przy sobie również osobiste
drobiazgi: zapalniczki, paczki papierosów,
klucze i kartki z numerami jakichś
odległych telefonów, bilety, pieniądze,
ty masz te swoje różne kobiece niezbędne,
ja – okruchy tytoniu w kieszeniach. I chociaż
często jesteśmy do siebie podobni,
to różnimy się bardzo, różnimy się płcią,
śmiercią i drobiazgami. Wyjeżdżamy pojutrze.
Zapominam zapomnieć.
M. Świetlicki

Reposted fromnanaho nanaho viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 27 2017

palinkapalinka
23:40
5038 f43e
Reposted fromeffyx effyx

December 26 2017

palinkapalinka
18:01
7314 dacc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHogattaa Hogattaa

December 25 2017

palinkapalinka
21:44
2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viajoannna joannna
palinkapalinka
21:44
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viairmelin irmelin
palinkapalinka
21:31
6406 ebda
Reposted fromjestemzero jestemzero viairmelin irmelin
palinkapalinka
21:05

December 03 2017

palinkapalinka
23:19
2400 2689
Reposted fromLane Lane viastarbug starbug

December 01 2017

palinkapalinka
10:52
4521 9df7
palinkapalinka
10:44
5655 0c66 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
palinkapalinka
10:44
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

palinkapalinka
10:43
1879 fb9c 500
palinkapalinka
10:43
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
palinkapalinka
10:41
0409 24d3 500

November 30 2017

palinkapalinka
22:12

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

22:12
0137 de93 500
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaszszsz szszsz

November 15 2017

16:25
0562 0dc9 500

deviantdesires:

Stay classy

Reposted fromamatore amatore viaoutofmyhead outofmyhead
palinkapalinka
16:25
0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na viaAmericanlover Americanlover

October 25 2017

palinkapalinka
15:17
Reposted fromFlau Flau viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl