Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

palinkapalinka
23:08
- Kiedy ja nawet nie wiem jak powinienem z nią teraz rozmawiać. - Może wprost? - Czyli jak? - No po prostu. Chwyć za telefon, wybierz jej numer i powiedz „ciągle mi ciebie brakuje”.  - Nie rozmawiam z nią od miesięcy, oszalałeś? - A czy przez te miesiące choć raz o niej zapomniałeś? - Nie. - Więc dzwoń.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viate-quiero te-quiero
palinkapalinka
23:06
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viasleeplessy sleeplessy
palinkapalinka
20:41
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
palinkapalinka
20:39
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
palinkapalinka
20:39
0954 84e1 500
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued
palinkapalinka
20:38
6631 ef3b 500
chciałabym wiedzieć...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa

February 06 2018

palinkapalinka
21:55
2715 edf2
Reposted fromeat-slow eat-slow viakasiastrofa kasiastrofa
palinkapalinka
21:53

February 05 2018

palinkapalinka
23:02
palinkapalinka
22:55
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viamiejmniej miejmniej
palinkapalinka
22:54
0663 cc0b 500
palinkapalinka
22:53
7322 c8a6 500
Reposted fromirmelin irmelin

February 02 2018

palinkapalinka
10:30

February 01 2018

palinkapalinka
23:37
7577 c364
Reposted fromkarahippie karahippie vianiezwyykla niezwyykla
palinkapalinka
23:16
0787 e2f0
Reposted fromsamler samler viaprengelbitte prengelbitte
palinkapalinka
23:14
1053 d041 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte

January 22 2018

13:30
5988 f64a
palinkapalinka
13:21
6404 371a 500
palinkapalinka
13:20
1842 60d5
Reposted fromagridoce agridoce viatobecontinued tobecontinued

December 28 2017

palinkapalinka
00:11

To miejsce to jest neutralny teren.
Ani to moje łóżko, ani też nie twoje.
Żadnej pamięci co do tego miejsca
nie masz, ja także nie mam. Niemożliwe będzie
zaznaczenie tu naszej obecności. Ślady
na prześcieradłach zostaną wyprane,
nasze śmieci zostaną wyniesione.
To miejsce to jest neutralny teren.
Nie udeptana ziemia, a więc żadnych wojen
nie uda nam się tu prowadzić. Koniec
na dzisiaj i na jutro. Zawieszenie broni
chwilowe. Więc co? Pozostaje tylko
kochać się, bo inaczej nie zdołamy przetrwać
tej nocy i następnej nocy.
Mamy przecież mentalność gości hotelowych
i niby łatwo jest się przyzwyczajać
do przypadkowych mebli i ciał przypadkowych.
Wybrałem jednak właśnie twoje ciało
i to wszystko co można znaleźć, gdy się przejdzie przez nie
(teraz mówię za siebie, nie mam prawa wiedzieć,
co ty w tej chwili...) Mocno, lecz nie rozpaczliwie --------
Mamy przecież mentalność gości hotelowych,
ale mamy przy sobie również osobiste
drobiazgi: zapalniczki, paczki papierosów,
klucze i kartki z numerami jakichś
odległych telefonów, bilety, pieniądze,
ty masz te swoje różne kobiece niezbędne,
ja – okruchy tytoniu w kieszeniach. I chociaż
często jesteśmy do siebie podobni,
to różnimy się bardzo, różnimy się płcią,
śmiercią i drobiazgami. Wyjeżdżamy pojutrze.
Zapominam zapomnieć.
M. Świetlicki

Reposted fromnanaho nanaho viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl