Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

palinkapalinka
01:15
palinkapalinka
01:11
palinkapalinka
01:07
0354 3abe
śmierć
palinkapalinka
01:07
palinkapalinka
01:06

October 12 2019

palinkapalinka
15:29
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć

September 13 2019

palinkapalinka
23:26
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin

August 19 2019

palinkapalinka
21:29
Kochać kogoś z litości to znaczy nie kochać go naprawdę.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
palinkapalinka
21:29
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin

August 12 2019

palinkapalinka
23:47
2374 814b 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
palinkapalinka
23:46
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

July 27 2019

palinkapalinka
16:34
6750 59f3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaltopalto altopalto

May 19 2019

palinkapalinka
17:40
6872 f44e
J. A.

May 13 2019

palinkapalinka
18:23
0846 edd6 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
palinkapalinka
17:34
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued
palinkapalinka
17:34
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
palinkapalinka
17:34
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaaltopalto altopalto

May 05 2019

palinkapalinka
19:58
9907 8fac 500

April 29 2019

palinkapalinka
20:58
If you wanna go to heaven you should fuck me tonight
Reposted fromimpatient impatient
palinkapalinka
20:57
5449 c0cc 500
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl