Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

palinkapalinka
20:50
4424 0159 500
Reposted fromabandroned abandroned via3kasiula3 3kasiula3

July 03 2015

05:10
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromthebonapartiers thebonapartiers viachrzrzrz chrzrzrz

June 20 2015

palinkapalinka
07:00
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viakarofornication karofornication
palinkapalinka
06:57
palinkapalinka
06:50
4489 fc2a 500
palinkapalinka
06:50
4085 76be
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viamadreality madreality

June 17 2015

palinkapalinka
20:48

May 26 2015

palinkapalinka
18:27
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaddaniell ddaniell
palinkapalinka
18:25
7269 76d8 500
mroki
Reposted fromznikajac znikajac viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
palinkapalinka
18:06
2113 ba9c

May 09 2015

palinkapalinka
07:42
8984 4c0f
Reposted fromkjuik kjuik viaaynis aynis

May 06 2015

palinkapalinka
22:10
0142 1a9b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafriends friends
palinkapalinka
22:00
6264 651c
Reposted fromtelewizja telewizja

May 01 2015

19:22

April 07 2015

palinkapalinka
11:47
5195 77fc 500
Reposted fromfub fub viaaynis aynis

April 03 2015

palinkapalinka
14:39
9618 db9b
Reposted fromBrilliant Brilliant viapodkrawatem podkrawatem

March 30 2015

palinkapalinka
19:40
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeme strangeme
palinkapalinka
19:39
2916 0dd4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaucieknijmi ucieknijmi
19:35
5577 e080 500
palinkapalinka
19:04
9610 6229
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl