Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

palinkapalinka
23:26
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin

August 19 2019

palinkapalinka
21:29
Kochać kogoś z litości to znaczy nie kochać go naprawdę.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
palinkapalinka
21:29
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin

August 12 2019

palinkapalinka
23:47
2374 814b 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
palinkapalinka
23:46
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

July 27 2019

palinkapalinka
16:34
6750 59f3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaltopalto altopalto

May 19 2019

palinkapalinka
17:40
6872 f44e
J. A.

May 13 2019

palinkapalinka
18:23
0846 edd6 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
palinkapalinka
17:34
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued
palinkapalinka
17:34
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
palinkapalinka
17:34
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaaltopalto altopalto

May 05 2019

palinkapalinka
19:58
9907 8fac 500

April 29 2019

palinkapalinka
20:58
If you wanna go to heaven you should fuck me tonight
Reposted fromimpatient impatient
palinkapalinka
20:57
5449 c0cc 500
Reposted fromhagis hagis

April 28 2019

palinkapalinka
18:16
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
palinkapalinka
18:12
3853 e959 500

April 27 2019

palinkapalinka
21:54

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszlugtime szlugtime
palinkapalinka
21:54
palinkapalinka
21:48
Reposted fromshakeme shakeme viaMountainGirl MountainGirl

March 30 2019

palinkapalinka
23:49
Reposted fromolbaria olbaria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl